SFINTELE MOAŞTE DIN BISERICA SFÂNTUL ŞTEFAN CĂLĂRAŞI - BUCUREŞTI


Racla cu Sfinte Moaşte. În biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti se află şi părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur (sau Zlătarul) (13 noiembrie şi 30 ianuarie), Sfântului Haralambie (10 februarie) şi Sfântului Grigorie Teologul (25 ianuarie şi 30 ianuarie).

Drumul lor recent a început în preajma zilei de 30 aprilie 1977 odată cu demolarea Bisericii Enei, de langă Arhitectură. Ilustrăm acel moment cu fotografiile-document ale domnului Radu Ştefănescu publicate în 17 mai 2016 pe siteul ziaristionline.ro.  Citeşte mai mult »

Printre siluetele ce se zăresc din ruine, credem că se află şi cea a monahului MATEI Victor Vartolomei (Alexandru, nume de civil), care dezgropa de la piciorul Sfintei Mese cutiuţa cu Sfintele Moaşte. Ştim că a stat acolo 24 de ore în continuu până a obţinut aprobarea de a dezgropa Sfintele Moaşte.

Ulterior, acestea, în chip miraculous, au ajuns la preotul Constantin Cârlan-Ungureanu şi de la el la Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi din Bucureşti, unde se află şi astăzi.

Acestea au fost aşezate cu mare cinste şi închinare, într-o nouă raclă, în data de 20 iulie 2013.

Textul inscripţiei de pe raclă este următorul: "ACESTE SF. MOASTE ALE SFINTILOR IOAN GURA DE AUR, ARHIDIACON STEFAN, MC. HARALAMBIE, GRIGORE TEOLOGUL, OSTENI APARATORI AI DREPTE CREDINTE DE LA RAZBOIENI, SI MARTURISITORI DE LA NOI, AU APARTINUT IEROMONAHULUI VARTOLOMEU MATEI, TRECUT LA DOMNUL LA 6-IAN-2001 SI LASATE SPRE CINSTIRE SI INCHINARE PREOTULUI CÂRLAN UNGUREANU CONSTANTIN SI FIILOR SI FIICELOR DUHOVHNICESTI ALE ACESTUIA.
ASEZATU-S-A SPRE CINSTIRE SI INCHINARE AZI 20 IULIE 2013 IN BISERICA SF.STEFAN-CĂLĂRASI DIN BUCURESTI, PRIN GRIJA PREOTULUI SI A FAMILIEI TIRON ALEXANDRU, OANA SI SARA, SPRE VESNICĂ POMENIRE.
SI S-A FACUT ACEASTA RACLA DE CATRE NEVREDNICUL MEŞTER NICU RUGINĂ, PRIETEN SI FIU DUHOVNICESC AL IEROMONAHULUI VARTOLOMEU MATEI VICTOR."Tot aici se află şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul care a aparţinut Mareşalului Ioan Antonescu şi care a fost purtată în fruntea oştirii Române la trecerea Prutului, până la Odessa.

Vedere raclă Sf. Moaşte
(2015)
Raclă Sf. Moaşte
(2015)
Raclă - Vedere frontală
(2015)
Raclă - partea dreaptă
(2015)
Raclă - partea stângă
(2015)
Icoana Sf. Ioan Botezătorul
(2015)Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia Siriei, în anul 347 d.Hr, dintr-o familie nobilă, de părinţi necredincioşi, care ţineau de credinţa elinească. Tatăl său, Secundus, a fost ofiţer de rang înalt în armata imperială, iar mama sa, Antuza, era descendentă dintr-o bogată familie credincioasă.

A fost dat de părinţii săi la învăţătura înţelepciunii elineşti, lui Libanius (Libanie) sofistul şi lui Andagratie filosoful, apoi a studiat teologia cu Diodor din Tars (unul din conducătorii a ceea ce mai târziu s-a numit Şcoala din Antiohia).

Cunoscând el pe Unul adevăratul Dumnezeu, pe Ziditorul tuturor, a lepădat credinţa elinească şi, în anul 370 d.Hr. a fost botezat de către Meletie, episcopul Antiohiei.

Dupa aceea, a voit Preabunul Dumnezeu de a luminat şi pe părinţii lui cu lumina sfintei credinţe. La scurt timp după primirea Sfântului Botez, tatăl său s-a dus către Domnul.

În anul 374 d.Hr., dupa moartea mamei sale, Sfântul Ioan a putut să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză. S-a retras în munţii Antiohiei, unde a dus patru ani o viaţă severă, iar după aceea, s-a retras doi ani într-o peşteră.

În 380 s-a înapoiat la Antiohia, iar în anul 381 d.Hr., a fost hirotonit către Sfântul Meletie, patriarh al Antiohiei, iar mai apoi preot în anul 386 d.Hr., de către episcopul Flavian I al Antiohiei.

La moartea patriarhului Nectarie al Constantinopolului, în anul 397 d.Hr., Sfântul Ioan a fost numit patriarh al Constantinopolului.

Această perioadă a fost şi mai tulbure decât cea petrecută în Antiohia. Avea şi foarte mulţi duşmani, printre care Teofil, papă al Alexandriei şi împărăteasa Eudoxia (soţia lui Arcadie, împăratul Răsăritului). Aceştia au şi convocat un sinod în anul 403 d.Hr. pentru a-l condamna pe Sfântul Ioan, sub acuzaţia de origenism. Ca urmare a acestui sinod, este exilat.

Împăratul Arcadie îl recheamă însă aproape imediat, din cauza răscoalei poporului şi a unui cutremur de pământ, încât toţi au fost cuprinşi de o mare frică. Această pace a fost însă de scurtă durată.

Sfântul critica aspru neorânduielile care s-au produs cu ocazia inaugurării unei statui a Eudoxiei aproape de Biserica unde slujea el. Şi astfel, a fost convocat un nou sinod care l-a demis a doua oară. După Rusalii, la 20 iunie 404 este din nou exilat, de data aceasta la Cucuz sau Arabissos, în Armenia Mică.

Nu dupa mult timp, a venit poruncă de la împărăteasă, ca Sfântul Ioan să fie izgonit şi mai departe, într-un loc pustiu, ce se numea Pityus, pe malul marii Pontului (Marea Neagră). Nu a ajuns însă la destinaţie, deoarece a trecut la Domnul în timpul călătoriei. Ultimele sale cuvinte au fost: "Slavă lui Dumnezeu pentru toate!"

Dintre scrierile sale, cele mai cunoscute şi valoroase sunt Omiliile la diferite cărţi ale Bibliei, precum şi tratatul său "Despre preoţie", scris în cei şase ani de diaconat. De asemenea şi mici tratate despre monahism şi feciorie.

Biserica noastră dreptmăritoare îl prăznuieşte, ca sfânt, în data de 13 noiembrie şi l-a rânduit între Sfinţii Trei Ierarhi, în data de 30 ianuarie, alături de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie Teologul.

Sfântul sfinţit mucenic Haralambie a trăit în secolul II şi a fost episcop al Cetăaţii Magneziei din Asia Mică (Turcia de astăzi) în vremea împăratului Septimiu Sever.

Şi-a închinat viaţa slujirii lui Hristos şi îndrumării credincioşilor, pe care îi sfătuia, îi învăţa şi îi îmbărbăta în acele vremuri de mari prigoane anticreştine.

Când Sfântul a împlinit vârsta de 113 ani, din ordinul proconsulului Lucian al Magneziei, a fost arestat şi torturat pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos. I-a fost ruptă carnea cu cârlige de fier, jupuită pielea de pe tot corpul şi supus la încă multe şi felurite chinuri grele.

Potrivit tradiţiei, în timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian i-au căzut ca secerate de sabie şi au rămas lipite de trupul sfântului. Atunci, l-a scuipat în faţă pe sfântul, dar gura i s-a strâmbat şi i s-a întors la ceafă. Lucian, disperat, l-a implorat să-l salveze cu rugăciunile sale şi să se milostivească de el. Sfântulul martir, în bunătatea lui, s-a rugat pentru Lucian, care s-a vindecat pe loc. La vederea acestor minuni, mulţi dintre cei prezenţi au trecut la creştinism, printre care şi Lucian, care a căzut la picioarele sfântului episcop şi l-a rugat să-l boteze. De asemenea, proconsulul Lucian a oprit persecutarea creştinilor din provincia pe care o guverna.

Auzind împăratul cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a poruncit să fie adus în Antiohia. Pe drum însă a fost supus la alte chinuri: soldaţii i-au legat barba în jurul gâtului şi l-au tras de ea, i-au înfipt un piron de fier în trup, i-au ars faţa şi i-au jupuit pielea de pe trup. Dar, prin darul lui Dumnezeu, Sfântul Haralambie s-a vindecat.

La cererea împăratului Sever, Sfântul Haralambie, cu harul lui Dumnezeu, a vindecat un om posedat de un duh rău de 35 de ani, a înviat un tânăr multe alte asemenea minuni. Însăşi fiica împăratului, Galina, s-a convertit la creştinism.

Pentru a stăvili răspândirea creştinismului în provincia Antiohia, la insistenţele prefectului Crispus, împăratul a pronuntat sentinţa de condamnare la moarte a lui Haralambie, prin tăierea capului cu sabia. Şi astfel şi-a luat mucenicescul sfârşit.

Biserica noastră dreptmăritoare îl prăznuieşte, ca sfânt, în data de 10 februarie.

Sfântul Grigorie Teologul (cunoscut şi ca Grigorie de Nazianz) s-a născut la Arianz (Arianzus), nu departe de Nazianz, în Capadocia (Asia Mică, Turcia de astăzi), în anul 329 d.Hr.

Tatăl său, dupa ce s-a convertit la creştinism, a intrat mai târziu în monahism, devenind apoi episcopul Grigorie de Nazianz (prăznuit la 1 ianuarie), iar mama lui a devenit mai târziu monahia Nona (prăznuită la 5 august).

Învăţăturile elementare le primeşte în casa părintească, în Arianz, apoi studiile mai înalte le face la şcoala din Cezareea Capadociei, unde îl cunoaşte pe viitorul său prieten, Vasile.

De aici trece în Cezareea Palestinei, bogată prin biblioteca şi amintirile unui alt mare scriitor creştin, Origen, apoi studiază la Alexandria şi, în sfârşit, la Atena, unde va rămâne 8 sau 9 ani, până în anul 358 sau 359 d.Hr. şi va studia gramatica, retorica, matematica, filozofia şi poezia.

Tot aici leagă o strânsă prietenie cu Sfântul Vasile cel Mare, prietenie ce va dura până la moarte. Pe lângă studiile profane, a folosit timpul şi pentru a cerceta şi aprofunda adevărurile Sfintei Scripturi.

De la Atena pleacă la Constantinopol, apoi spre Nazianz unde va şi primi botezul creştin. Se dedică vieţii ascetice, retrăgându-se pe malul râului Iris.

În anul 362 d. Hr., contrar voinţei sale, dar la dorinţa comunităţii creştine din Nazianz, este hirotonit preot de către tatăl său, iar în anul 372 d.Hr. a fost ales episcop de Nazianz.

În anul 379 d.Hr., chemat stăruitor de comunitatea ortodoxa din Constantinopol, a mers în capitală pentru întărirea dreptei credinţe.

În anul 381 d.Hr., a participat la al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, unde s-a opus ereziei lui Arie şi a susţinut dubla natură, dumnezeiască şi umană a lui Iisus Hristos, precum şi misterul Sfintei Treimi.

Dupa încheierea lucrărilor Sfântului Sinod, Sfântul Grigorie s-a întors la Nazianz. În anul 383 d.Hr. s-a retras în casa sa natală, dedicându-se scrisului, până la trecea sa către Domnul, în anul 390 d.Hr.

Dintre scrierile sale, cele mai cunoscute şi valoroase sunt cele "Cinci Cuvântări Teologice" (care i-au şi atribuit numele de Teologul) precum şi prima Filocalie.

Biserica noastră dreptmăritoare îl prăznuieşte, ca sfânt, în data de 25 ianuarie şi l-a rânduit între Sfinţii Trei Ierarhi, în data de 30 ianuarie, alături de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur.

Săpt. a-V-a
după Paşti

Sapt.19
din an

Ziua 137
din an

SFINŢII ZILEI


• Sf. Apostoli Andronic şi Iunia
• Sf. Mc. Solohon şi a celor împreună cu el sfinţii mucenici Pamfamir şi Pamfilon
• Cuv. Părinţi şi fraţi Nectarie şi Teofan, ctitorii Mănăstirii lui Varlaam din Meteor

Citeşte şi ascultă
sinaxarul zilei  AICI

EVANGHELIA ZILEI

(a Samarinencei)

Ioan IV, 5-42


În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de călătorie, şedea lâ ... Citeşte mai mult »

APOSTOLUL ZILEI

(glas 4, voscr. 7)

Fapte XI, 19-30


În zilele acelea, Apostolii, cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor. Şi era ... Citeşte mai mult »

ŞTIRI


22-28 octombrie 2016: moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan aduse din Grecia la Bucureşti, spre închinare, cu ocazia pelerinajului la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.Programul Bisericii noastre:
- în timpul săptămânii, zilnic 9-18;
- în sărbători religioase, sâmbăta și duminica, Sf. Liturghie 9-13;
- vineri seara Acatist sau Sf. Maslu ora 17.
Pentru orice urgențe, în caz de biserică închisă, vă rugăm să îl sunați pe Părintele la telefon 0723.657.27010 mai 2015, Termoli, Italia - moment istoric: slujba arhierească românească la moaştele Sf. Ap. Timotei (ucenicul Sf. Ap. Pavel), cu participarea Preasfinţitului Părinte Siluan - Episcop ortodox al Italiei şi Preasfinţitului Părinte Timotei - Episcop ortodox al Portugaliei şi Spaniei.2022 - Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la NeamțDATA SF. PAŞTI


Anul


LINKURI UTILE


METEO


25 ° C

seninvizitatori