POMELNICE


1. Sfânta Liturghie
Este cea mai mare rugăcine care se poate face pentru un suflet.
Cuprinde doua secţiuni (coloane distincte), una pentru vii şi una pentru răposaţi, cu menţiunea "Vii" şi "Adormiţi".


2. Acatist
Cu scopul strict de mulţumire sau de îndeplinire a unor cereri speciale sau dorinţe ziditoare de suflet, numai ale celor vii (exemplu: reuşită la examen, iertarea de păcate, întărirea în credinţă, povăţuirea pe calea cea dreaptă, pentru sporul casei, pentru căsătorie etc).


3. Sfântul Maslu
Este pomelnicul numai de vii, care se pomeneşte în cadrul tainei Sfântului Maslu, pentru şanătatea trupească şi iertarea de păcate a celor pomeniţi şi pentru însănătoşirea celor bolnavi.


4. Sărindar
Vine de la grecescul saranda care înseamnă 40 şi este pomelnicul numai pentru morţi, de regulă pentru o singură persoană, recent decedată, care se pomeneşte la Sfânta Liturghie până la parastasul de 40 de zile al răposatului.


Cum scriem un pomelnic:
Ce nu este permis la scrierea unui pomelnic: