TATĂL NOSTRUTatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.

Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Copyright © 2012-2022 Biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti. Toate drepturile rezervate.